Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với doris marry. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

doris marry

doris marry
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình đã ghé chơi là phải kết ban đấy nha!=) =)

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 12:31:58
doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 19:22:32
doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 18:20:06
doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 18:14:17
doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 18:20:12
doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 18:37:12

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 09:31:30
doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 15:07:35

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 15:48:01
doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 20:23:55

Điểm thi

doris marry làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-09 20:23:25
doris marry làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-09 20:18:36
doris marry làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-09 20:16:35
doris marry làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-21 19:40:02
doris marry làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-21 19:35:16