Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với doris marry. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

doris marry

doris marry
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình đã ghé chơi là phải kết ban đấy nha!=) =)

Luyện toán

6 -Trung bình 6.68 - Tổng điểm 935

doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 18:20:06
doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 18:14:17
doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 12:31:58
doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 18:37:12
doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 18:20:12
doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 19:22:32

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 7.90 - Tổng điểm 316

doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 15:07:35
doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 09:31:30

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 20:23:55
doris marry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 15:48:01

Điểm thi

doris marry làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-09 20:23:25
doris marry làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-09 20:18:36
doris marry làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-09 20:16:35
doris marry làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-21 19:40:02
doris marry làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-21 19:35:16