Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 )

Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 )
Chào ai thấy dòng này

Luyện toán

35 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3500

Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-31 16:07:21
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 18:57:08
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-07-23 10:53:32
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-08-21 12:49:42
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 14:57:21
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 04:56:29
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2018-02-15 07:14:15
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 06:45:40
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 09:43:52
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-02-05 11:32:09
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 11:46:58
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-02-10 08:17:42
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 10:08:18
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 12:19:10
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-07-03 12:38:36
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 09:26:23
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-07-09 10:53:37
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-06-28 11:46:22
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 11:33:58
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-08-06 15:32:58
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 05:33:54
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 11:59:18
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 11:50:28
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 18:31:48
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 18:31:20
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 11:02:48
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-01-26 11:47:28
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 12:24:21
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 20:22:41
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 10:42:20
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 16:48:53
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 11:15:28
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 16:56:18
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 11:40:04
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 10:18:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 11:12:30

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-11 12:36:03