Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 )

Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 )
Chào ai thấy dòng này

Luyện toán

35 -Trung bình 9.92 - Tổng điểm 3671

Lần cuối làm bài: 2019-03-26 16:56:18
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 16:48:53
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 10:42:20
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 20:22:41
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 11:15:28
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 11:40:04
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 10:18:52
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 12:24:21
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 12:19:10
Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 11:02:48

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.73 - Tổng điểm 172

Dương Hoàng Anh Văn ( Team TST 33 ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 11:12:30

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-11 12:36:03