Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Le Thi Tuyet Mai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Le Thi Tuyet Mai

Le Thi Tuyet Mai
🖤

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 19:30:25
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-05-20 09:42:14

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 12:42:31
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 21:53:57
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:31:29
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:27:07
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 12:46:25
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 22:06:37
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 17:46:27
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 22:11:43
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 22:18:03

Điểm thi

Le Thi Tuyet Mai làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-20 19:35:03
Le Thi Tuyet Mai làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-21 21:10:12
Le Thi Tuyet Mai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-02 12:03:29
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-04 20:38:34
Le Thi Tuyet Mai làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-04 20:26:38