Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Le Thi Tuyet Mai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Le Thi Tuyet Mai

Le Thi Tuyet Mai
🖤

Luyện toán

2 -Trung bình 4.53 - Tổng điểm 317

Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 19:30:25
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-05-20 09:42:14

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 6.82 - Tổng điểm 1227

Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 22:18:03
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 22:11:43
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 17:46:27
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 22:06:37
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 12:46:25
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:27:07
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:31:29
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 21:53:57
Le Thi Tuyet Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 12:42:31

Điểm thi

Le Thi Tuyet Mai làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-20 19:35:03
Le Thi Tuyet Mai làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-21 21:10:12
Le Thi Tuyet Mai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-02 12:03:29
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-04 20:38:34
Le Thi Tuyet Mai làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-04 20:26:38