Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Phương

Nguyễn Minh Phương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-14 21:28:17
Nguyễn Minh Phương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-12 21:26:46
Nguyễn Minh Phương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-12 21:23:29
Nguyễn Minh Phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-29 21:04:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 20:58:42
Nguyễn Minh Phương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-24 19:49:24
Nguyễn Minh Phương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-24 19:48:04
Nguyễn Minh Phương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-12 19:25:30
Nguyễn Minh Phương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-01 22:07:35
Nguyễn Minh Phương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-01 22:05:12
Nguyễn Minh Phương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-02 23:09:07

Luyện toán

3 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 480

Nguyễn Minh Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-08-16 14:43:16
Nguyễn Minh Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-08-09 11:48:01
Nguyễn Minh Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-08-12 07:50:04