Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Hoàng Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Hoàng Minh

Đỗ Hoàng Minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

60 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6000

Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-03-13 20:01:54
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 06:27:11
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 08:47:20
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2015-04-26 21:07:06
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2015-05-12 20:41:27
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 19:34:19
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 15:59:18
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 16:28:27
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-06-17 20:52:33
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-04-28 11:19:45
Lần cuối làm bài: 2015-06-17 20:53:41
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2015-05-14 16:53:52
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-15 15:47:32
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2015-03-29 07:17:15
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-03-16 17:08:32
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2015-05-17 19:11:20
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-16 17:42:54
Lần cuối làm bài: 2015-06-17 20:52:58
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-03-20 21:48:07
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-04-04 20:40:15
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2015-04-04 21:01:09
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-04-05 10:59:30
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-04-09 17:57:26
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-04-14 18:59:24
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-04-12 20:01:39
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2015-04-12 20:11:08
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-04-14 19:18:23
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-04-28 18:40:23
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có mẫu số khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 13:21:18
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2015-04-19 20:39:01
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 13:09:36
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 06:46:33
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2015-04-22 18:11:44
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-04-22 19:50:24
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-04-26 21:11:00
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-04-27 20:23:32
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-04-26 21:08:50
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2015-04-26 21:15:13
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-04-26 21:22:16
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-04-28 11:25:37
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-04-28 11:31:05
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-04-28 11:55:28
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 09:01:10
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-04-28 19:34:59
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 09:18:17
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-04-28 20:05:30
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-04-28 20:12:45
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 13:44:11
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 06:51:53
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 09:06:13
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 09:08:27
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 09:17:20
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 09:24:20
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 09:07:30
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-05-12 20:25:11
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-05-12 20:28:38
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2015-05-17 19:28:30
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 09:47:06
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-06-05 10:47:02
Đỗ Hoàng Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-06-14 20:00:04

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi