Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Bình Nguyên Lâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Bình Nguyên Lâm

Phan Bình Nguyên Lâm
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !Nhớ kết bạn ! thanks

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-24 21:23:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-20 14:51:28
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-20 14:42:45
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-16 20:29:20
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-16 20:25:08
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 19:02:01
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-23 18:58:36
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-09 16:06:24
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-09 16:05:08
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-03 15:54:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-27 07:52:21
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-27 07:46:13

Luyện toán

28 -Trung bình 5.18 - Tổng điểm 5491

Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:02:49
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 19:43:12
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 19:25:42
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:01:02
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 21:28:23
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-12-08 19:58:13
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 20:09:42
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 21:28:18
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 19:51:59
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 21:29:00