Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Bình Nguyên Lâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Bình Nguyên Lâm

Phan Bình Nguyên Lâm
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !Nhớ kết bạn ! thanks

Luyện toán

28 -Trung bình 5.18 - Tổng điểm 5491

Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 14:54:36
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 16:16:31
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 20:48:02
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 15:48:48
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-07-18 20:19:21
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-07-18 19:58:45
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-15 21:35:29
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 19:50:57
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 15:12:14
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng/nhân
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 14:36:06

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 4.62 - Tổng điểm 416

Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 20:55:10

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 21:57:18
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 22:03:16

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-24 21:23:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-20 14:51:28
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-20 14:42:45
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-16 20:29:20
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-16 20:25:08
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 19:02:01
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-23 18:58:36
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-09 16:06:24
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-09 16:05:08
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-03 15:54:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-27 07:52:21
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-27 07:46:13