Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Bình Nguyên Lâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Bình Nguyên Lâm

Phan Bình Nguyên Lâm
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !Nhớ kết bạn ! thanks

Luyện toán

62 -Trung bình 5.97 - Tổng điểm 9189

Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 22:55:01
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 22:18:19
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 20:54:38
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 20:25:49
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 19:14:58
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:54:15
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 22:50:19
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 22:45:03
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 22:26:11
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một thừa số trong phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 22:29:04

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 4.62 - Tổng điểm 416

Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 20:55:10

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 4.67 - Tổng điểm 140

Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 21:57:18
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 22:03:16
Phan Bình Nguyên Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 11:02:01

Điểm thi

Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-20 21:34:30
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-24 21:23:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-20 14:51:28
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-20 14:42:45
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-16 20:29:20
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-16 20:25:08
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 19:02:01
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-23 18:58:36
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-09 16:06:24
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-09 16:05:08
Phan Bình Nguyên Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-03 15:54:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-27 07:52:21
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-27 07:46:13