Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đỗ nhật tấn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đỗ nhật tấn

đỗ nhật tấn
hello các bạn. mình là đỗ nhật tấn lớp 5b2 trường tiểu học thị trấn diêm điền.mình rất ham đá bóng.mình hay đá với hiển, hiếu, duy.mình đã đi đá bóng trường. mình vừa ra sân thì hết thời gian luôn .mình rất hiền và thích chơi với người họ lê trừ ai có tên ngọc trong họ và tên

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

đỗ nhật tấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 21:07:35
đỗ nhật tấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 21:11:56
đỗ nhật tấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 20:31:03
đỗ nhật tấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 21:12:22

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

đỗ nhật tấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 14:27:33
đỗ nhật tấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 14:24:06
đỗ nhật tấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 14:26:19
đỗ nhật tấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-01-29 20:40:52

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-08 13:49:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-22 21:11:06
đỗ nhật tấn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-01 15:53:55
đỗ nhật tấn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-25 13:55:33
đỗ nhật tấn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-18 20:59:04
đỗ nhật tấn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-18 20:54:50
đỗ nhật tấn làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-01-11 21:09:31
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-11 20:56:39
đỗ nhật tấn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-11 16:21:52
đỗ nhật tấn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-11 16:19:51