Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phamvanquyettam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phamvanquyettam

phamvanquyettam
chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà mình, các bạn hãy giúp đỡ mình khi mình gặp khó khăn nhé

Luyện toán

245 -Trung bình 9.04 - Tổng điểm 25503

phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-02-18 19:35:15
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 15:04:29
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 08:15:30
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 07:53:26
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân và chia
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 08:48:40
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 08:20:33
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 07:58:02
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 07:42:12
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 21:04:24
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 16:54:05

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 8.37 - Tổng điểm 753

phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sư Tử xuất quân
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 09:39:16
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 10:41:30
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 10:29:56

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-26 20:23:39
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:17:59
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-14 21:21:58
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-14 21:14:34
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-11 20:40:40
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-08 21:40:19
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-31 06:03:26
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 19:55:49
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 20:54:53
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 19:49:33
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-19 06:58:45
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-19 06:45:41
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-19 06:35:40
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-17 21:24:30
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-17 21:04:25