Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phamvanquyettam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phamvanquyettam

phamvanquyettam
chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà mình, các bạn hãy giúp đỡ mình khi mình gặp khó khăn nhé

Luyện toán

245 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 24500

phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 10:09:44
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 11:44:01
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 11:45:09
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 20:08:45
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 09:37:19
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-08-31 20:07:39
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 20:30:02
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 20:40:51
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 20:30:53
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 07:50:42
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 10:43:30
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 07:42:56
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 14:09:08
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 12:23:19
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 15:47:48
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 16:21:07
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-11-28 10:34:54
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 20:07:23
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 16:44:45
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 15:11:36
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 07:31:43
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 20:08:55
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 20:31:44
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 20:53:36
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 21:16:27
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 08:03:27
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 08:22:16
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 08:35:20
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 08:44:37
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 15:30:14
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-09-03 16:17:21
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-09-03 15:22:23
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 20:59:28
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 21:21:29
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-05-17 20:41:34
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-05-18 09:36:31
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 11:18:34
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp vào ô trống
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 11:44:10
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 07:27:29
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-05-22 10:46:39
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-05-22 11:09:00
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 10:50:23
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2017-06-28 08:04:10
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2017-06-20 07:42:20
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 07:58:02
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm thừa số, số bị chia hoặc số chia trong phép nhân, chia
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 15:55:51
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân và chia
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 08:48:40
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 08:24:22
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 08:18:24
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-06-27 07:41:16
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-02-18 19:35:15
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 15:04:29
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ không nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-09-03 15:08:12
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-06-20 07:12:36
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2017-06-30 07:22:48
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2017-06-30 07:32:42
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-09-08 20:27:41
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 11:36:14
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 11:38:53
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 11:46:23
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 11:51:23
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 12:09:03
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 16:51:45
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 17:12:06
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo sử dụng các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 16:43:05
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2017-06-27 08:22:42
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2017-06-28 08:16:27
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2017-06-28 08:26:54
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 21:18:25
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 13:11:24
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 09:42:00
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 09:52:24
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh, sắp xếp hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 08:01:59
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-06-30 07:36:23
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 07:32:03
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép chia bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-05-27 08:42:53
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 17:21:03
Lần cuối làm bài: 2016-09-28 21:40:13
Lần cuối làm bài: 2017-06-07 07:17:49
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình tuyến tính
Lần cuối làm bài: 2016-09-29 20:01:53
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-08-08 20:38:03
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 20:59:16
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-10-07 11:12:36
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-10-05 10:43:17
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2017-08-08 20:40:27
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển động cùng chiều, ngược chiều
Lần cuối làm bài: 2016-10-15 11:26:53
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 20:45:49
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 11:38:16
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-10-15 08:17:09
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ các cạnh, diện tích và thể tích
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 07:21:28
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 20:46:24
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 07:56:36
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 08:28:50
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 08:47:47
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 10:52:42
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 09:01:04
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 10:41:17
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 10:34:18
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 10:55:28
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 15:26:05
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 16:15:12
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 15:58:30
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 15:14:14
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 19:50:33
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 15:21:25
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 07:36:27
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 06:04:20
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2017-05-22 15:38:07
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2017-05-23 16:16:30
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 4
Lần cuối làm bài: 2017-05-23 16:28:49
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-23 20:23:12
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 07:37:36
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 11:00:20
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 14:03:55
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 15:15:13
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2017-05-27 08:54:47
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 3
Lần cuối làm bài: 2017-05-27 09:06:30
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 4
Lần cuối làm bài: 2017-05-27 09:30:09
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-27 09:42:53
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 07:47:05
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 11:11:39
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 14:31:49
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 07:42:12
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 16:52:55
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 21:02:00
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 17:08:41
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 10:35:23
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, chia
Lần cuối làm bài: 2017-06-20 08:16:12
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân, chia
Lần cuối làm bài: 2017-06-25 10:06:16
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 08:20:33
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 08:15:30
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2017-08-27 15:09:10
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 07:28:00
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi: phép chia hay phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 08:32:01
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 21:01:38
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 16:30:16
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 07:53:26
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 12:00:32
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 17:08:12
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chuyển động của tàu hỏa
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 11:02:30
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chuyển động qui về tổng - tỉ, hiệu - tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-10-24 10:53:34
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức gồm hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 08:34:19
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 07:06:59
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm ba số
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 06:21:53
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 20:15:01
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 15:50:32
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 09:56:01
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 07:48:35
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 07:48:43
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng hoặc hiệu và tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 16:57:29
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh kết quả phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 15:55:07
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 07:27:49
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2017-08-09 19:36:34
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-10-20 17:08:00
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về tổ hợp
Lần cuối làm bài: 2016-10-27 22:02:34
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chia hết, chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 21:02:33
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán hai ràng buộc
Lần cuối làm bài: 2017-06-07 07:21:02
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về phân số
Lần cuối làm bài: 2016-10-29 20:57:02
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng - hiệu - tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 17:01:20
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2016-10-09 11:15:37
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm ba số biết tổng - hiệu - tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 06:35:18
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 17:10:27
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 07:42:14
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán bằng vẽ sơ đồ - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 16:42:49
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 07:36:08
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 06:57:10
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-08-30 19:03:47
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2017-08-30 19:12:23
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-08-30 19:16:49
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-07-04 08:28:09
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-09-08 20:27:03
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2017-10-18 06:09:13
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 21:38:55
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 15:20:30
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 09:59:47
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 21:20:29
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 08:07:51
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2017-05-23 16:05:33
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 20:43:30
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2017-06-07 07:17:27
Lần cuối làm bài: 2017-05-28 10:42:35
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 09:56:20
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến ước số, bội số
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 08:30:13
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 08:39:26
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 20:20:36
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 10:04:59
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-05-22 16:07:10
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 07:21:43
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-08-30 19:34:11
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-08-30 19:46:49
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-08-30 20:17:00
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2017-08-31 10:01:58
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng (trừ)
Lần cuối làm bài: 2017-09-01 20:20:02
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - cộng trừ số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 07:16:37
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phá ngoặc rồi tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-09-01 08:41:19
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2017-08-30 19:19:35
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-11-04 11:16:24
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2017-09-04 06:11:03
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 11:15:02
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X - qui tắc chuyến vế đổi dấu
Lần cuối làm bài: 2017-09-01 21:07:17
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-08-31 20:31:36
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 09:29:05
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 09:27:48
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 09:43:29
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 20:54:38
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 20:21:52
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước nguyên, bội nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-09-04 05:53:54
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 21:41:08
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 15:42:31
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 15:48:00
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 16:08:25
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 16:39:02
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia phân giác
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 11:40:50
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-09-04 06:00:36
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2017-05-25 07:44:12
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 20:56:31
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2017-08-31 10:04:51
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 20:56:59
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh bằng qui đồng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-08-31 10:07:00
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 20:48:07
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 21:38:16
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có mẫu số khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-09-05 20:55:25
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối và giá trị tuyệt đối của một phân số
Lần cuối làm bài: 2017-09-06 20:08:27
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-09-06 20:45:01
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số X trong phép cộng hoặc trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-09-06 20:48:30
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân và chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-09-06 20:51:17
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2017-09-11 05:55:09
Lần cuối làm bài: 2017-09-08 20:06:28
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 21:02:34
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 08:52:30
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-05-18 08:51:56
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 10:44:58
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-07-06 07:20:45
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2017-06-27 08:02:39
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 16:54:05
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 21:04:24
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-08-31 20:33:55
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 21:23:53
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-10-18 05:56:28
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 21:54:59
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 19:53:12
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 10:29:25
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định nghĩa phép nhân
Lần cuối làm bài: 2017-05-22 10:28:23
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-08-26 07:15:57
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 08:41:09

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Lần cuối làm bài: 2018-02-20 10:29:56
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 10:41:30
phamvanquyettam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sư Tử xuất quân
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 09:39:16

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-26 20:23:39
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-18 20:17:59
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-14 21:21:58
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-14 21:14:34
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-11 20:40:40
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-08 21:40:19
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-31 06:03:26
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 19:55:49
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 20:54:53
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 19:49:33
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-19 06:58:45
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-19 06:45:41
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-19 06:35:40
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-17 21:24:30
phamvanquyettam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-17 21:04:25