Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đồng Lê khánh Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đồng Lê khánh Linh

Đồng Lê khánh Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 5.66 - Tổng điểm 793

Đồng Lê khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 09:33:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đồng Lê khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-15 15:11:01
Đồng Lê khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-15 15:05:29