Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đồng Hà Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đồng Hà Linh

Đồng Hà Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 2.58 - Tổng điểm 310

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đồng Hà Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-01 20:11:39
Đồng Hà Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-01 20:02:12
Đồng Hà Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-03 20:42:05
Đồng Hà Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-03 20:40:00