Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Minh Châu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Minh Châu

Đỗ Minh Châu

Luyện toán

63 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6300

Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2021-07-14 14:59:08
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2020-09-09 20:13:05
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-11-22 20:27:30
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 15:45:20
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 15:53:02
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2020-10-22 21:11:05
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 15:59:23
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2020-10-18 19:36:19
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2020-10-22 21:19:29
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2020-10-22 21:10:58
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2020-10-12 19:51:42
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2021-01-25 21:44:27
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2020-10-09 20:32:18
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2020-09-09 20:19:13
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 15:49:07
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 15:51:28
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 15:46:02
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-08-25 15:54:23
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-08-20 16:18:29
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-10-19 19:50:23
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-10-15 20:19:51
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 15:52:40
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-08-20 16:12:17
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-10-22 21:27:37
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-10-19 19:48:11
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-11-30 21:12:32
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2020-08-17 15:59:42
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2020-08-17 16:15:34
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2020-09-29 20:41:50
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-11-22 15:06:06
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2020-10-08 15:10:09
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2020-10-08 15:16:20
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-10-08 15:28:12
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2020-10-14 21:14:50
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-11-30 21:20:54
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-10-21 20:40:03
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2021-01-24 16:02:03
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 10:10:23
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 15:50:14
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-08-17 15:56:43
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 15:38:03
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2021-01-24 15:59:11
Lần cuối làm bài: 2021-01-22 20:27:35
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2021-01-20 20:55:49
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 14:58:28
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2021-01-15 15:05:05
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-12-10 21:32:40
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2021-01-23 19:26:28
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-12-10 21:36:13
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2021-01-23 19:35:29
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-10-13 21:46:03
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-10-26 21:02:45
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2021-01-25 21:31:17
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2021-01-25 21:32:45
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2021-01-25 21:41:53
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn. Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-11-22 15:06:16
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2021-01-20 20:46:46
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-10-19 19:41:22
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 17:05:46
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 15:43:45
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-11-04 19:03:51
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
Lần cuối làm bài: 2020-11-22 19:54:12
Đỗ Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2021-01-25 21:32:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Đỗ Minh Châu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2021-07-09 15:23:11