Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đức Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Nguyễn Đức Minh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-19 20:53:51

Luyện toán

1 -Trung bình 6.08 - Tổng điểm 790

Nguyễn Đức Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-10-19 09:24:42