Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Mạnh Tiến Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Mạnh Tiến Đạt

Lê Mạnh Tiến Đạt
๖ۣۜYugi: Học tập Enderman đi :))

Luyện toán

61 -Trung bình 9.83 - Tổng điểm 6196

Lê Mạnh Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 06:21:44
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 04:35:17
Lê Mạnh Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 19:01:56
Lê Mạnh Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 12:15:55
Lê Mạnh Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 12:17:01
Lê Mạnh Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 18:50:32
Lê Mạnh Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 21:37:51
Lê Mạnh Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 13:05:21
Lê Mạnh Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 04:56:18
Lê Mạnh Tiến Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 18:53:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Mạnh Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-26 20:42:42