Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Huy Hiển. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Huy Hiển

Đỗ Huy Hiển
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

8 -Trung bình 7.72 - Tổng điểm 1081

Đỗ Huy Hiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-03-05 19:25:46
Đỗ Huy Hiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-03-10 10:18:59
Đỗ Huy Hiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-03-22 10:17:27
Đỗ Huy Hiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2015-03-22 10:07:49
Đỗ Huy Hiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-03-10 16:39:28
Đỗ Huy Hiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-03-22 10:04:21
Đỗ Huy Hiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2015-03-22 10:26:18
Đỗ Huy Hiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-03-22 10:31:51