Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ╚»★«╝♕ⒽⒶⒸⓀⒺⓇ.ⒼⒶⓂⒺ♕╚»★«╝. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

╚»★«╝♕ⒽⒶⒸⓀⒺⓇ.ⒼⒶⓂⒺ♕╚»★«╝

╚»★«╝♕ⒽⒶⒸⓀⒺⓇ.ⒼⒶⓂⒺ♕╚»★«╝
Không biết thì hỏi, muốn giỏi thì học không thầy mà học OLM ░░░░░░░░▌▒█░░░░░░░░░░░▄▀▒▌ ░░░░░░░░▌▒▒█░░░░░░░░▄▀▒▒▒▐ ░░░░░░░▐▄▀▒▒▀▀▀▀▄▄▄▀▒▒▒▒▒▐ ░░░░░▄▄▀▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▄█▒▐ ░░░▄▀▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒▀██▀▒▌ ░░▐▒▒▒▄▄▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▀▄▒▒▌ ░░▌░░▌█▀▒▒▒▒▒▄▀█▄▒▒▒▒▒▒▒█▒▐ ░▐░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▌██▀▒▒░░░▒▒▒▀▄▌ ░▌░▒▄██▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▌ ▌▒▀▐▄█▄█▌▄░▀▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▐ ▐▒▒▐▀▐▀▒░▄▄▒▄▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▒▌ ▐▒▒▒▀▀▄▄▒▒▒▄▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▐ ░▌▒▒▒▒▒▒▀▀▀▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒░▒▒▒▌ ░▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▄▒▒▐ ░░▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▄▒▒▒▒▌ ░░░░▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▄▀▒▒▒▒▄▀ ░░░░░░▀▄▄▄▄▄▄▀▀▀▒▒▒▒▒▄▄

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

╚»★«╝♕ⒽⒶⒸⓀⒺⓇ.ⒼⒶⓂⒺ♕╚»★«╝ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:35:13
╚»★«╝♕ⒽⒶⒸⓀⒺⓇ.ⒼⒶⓂⒺ♕╚»★«╝ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:21:28
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:19:33

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

╚»★«╝♕ⒽⒶⒸⓀⒺⓇ.ⒼⒶⓂⒺ♕╚»★«╝ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:17:02

Luyện Tiếng Anh

83 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8300

Lần cuối làm bài: 2019-05-17 20:08:13
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 21:31:38
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 20:06:04
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 20:05:27
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:33:32
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 20:13:05
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:36:02
╚»★«╝♕ⒽⒶⒸⓀⒺⓇ.ⒼⒶⓂⒺ♕╚»★«╝ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:21:08
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:39:12
╚»★«╝♕ⒽⒶⒸⓀⒺⓇ.ⒼⒶⓂⒺ♕╚»★«╝ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:48:53

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-21 20:37:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-09 21:23:31
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-26 21:12:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-26 21:06:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-11 17:41:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-17 19:55:23
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-03 21:28:27
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-03 21:25:11
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-03 21:21:08
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-03 21:17:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-01 20:28:42
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-01 20:25:53