Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ╚»★«╝♕ⒽⒶⒸⓀⒺⓇ.ⒼⒶⓂⒺ♕╚»★«╝( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ ) . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

╚»★«╝♕ⒽⒶⒸⓀⒺⓇ.ⒼⒶⓂⒺ♕╚»★«╝( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ )

╚»★«╝♕ⒽⒶⒸⓀⒺⓇ.ⒼⒶⓂⒺ♕╚»★«╝( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ )
Không biết thì hỏi, muốn giỏi thì ko học thầy mà học OLM ░░░░░░░░▌▒█░░░░░░░░░░░▄▀▒▌ ░░░░░░░░▌▒▒█░░░░░░░░▄▀▒▒▒▐ ░░░░░░░▐▄▀▒▒▀▀▀▀▄▄▄▀▒▒▒▒▒▐ ░░░░░▄▄▀▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▄█▒▐ ░░░▄▀▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒▀██▀▒▌ ░░▐▒▒▒▄▄▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▀▄▒▒▌ ░░▌░░▌█▀▒▒▒▒▒▄▀█▄▒▒▒▒▒▒▒█▒▐ ░▐░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▌██▀▒▒░░░▒▒▒▀▄▌ ░▌░▒▄██▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▌ ▌▒▀▐▄█▄█▌▄░▀▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▐ ▐▒▒▐▀▐▀▒░▄▄▒▄▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▒▌ ▐▒▒▒▀▀▄▄▒▒▒▄▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▐ ░▌▒▒▒▒▒▒▀▀▀▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒░▒▒▒▌ ░▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▄▒▒▐ ░░▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▄▒▒▒▒▌ ░░░░▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▄▀▒▒▒▒▄▀ ░░░░░░▀▄▄▄▄▄▄▀▀▀▒▒▒▒▒▄▄
  • Tên: ╚»★«╝♕ⒽⒶⒸⓀⒺⓇ.ⒼⒶⓂⒺ♕╚»★«╝( ☢ Ŧëą๓ Ą₣长 ☢ )
  • Đang học tại: Trường Tiểu học Nam Điền
  • Địa chỉ: Huyện Nam Trực - Nam Định
  • Điểm hỏi đáp: 75SP, 1GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:35:13
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:21:28
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:19:33

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:17:02

Luyện Tiếng Anh

81 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8100

Lần cuối làm bài: 2018-12-16 17:46:42
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:20:07
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:06:20
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 21:22:53
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 19:35:35
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:02:25
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:40:51
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 18:48:08
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 18:53:10
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 20:42:38
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 20:45:02
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 10:10:07
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 17:39:56
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:48:07
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:49:14
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:43:20
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:45:59
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:48:40
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:56:29
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:08:41
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:33:44
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:35:46
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:36:29
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:38:38
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:38:53
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:39:03
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:40:20
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:41:34
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:41:41
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:42:01
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:42:54
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:43:00
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:44:27
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:45:24
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:45:46
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:49:33
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:46:00
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 20:59:36
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 21:06:39
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:00:26
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 19:38:39
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 19:55:03
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:16:44
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:21:33
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:24:21
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:27:52
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:14:54
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 21:11:01
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 21:13:00
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 21:14:36
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 21:16:12
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 21:20:27
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 21:25:03
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 21:08:59
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:22:09
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:29:33
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 20:17:56
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 20:20:04
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 12:00:10
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 20:25:44
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 12:01:33
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:32:14
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 20:19:47
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:27:18
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 19:55:29
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 20:00:31
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 19:50:59
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:55:21
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:12:51
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 21:03:44
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:37:46
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:48:53
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:39:12
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:21:08
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:36:02
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 20:13:05
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:33:32
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 20:05:27
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 20:06:04
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 21:31:38
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 20:08:13

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-21 20:37:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-09 21:23:31
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-26 21:12:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-26 21:06:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-11 17:41:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-17 19:55:23
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-03 21:28:27
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-03 21:25:11
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-03 21:21:08
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-03 21:17:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-01 20:28:42
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-01 20:25:53