Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với doanthethinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

doanthethinh

doanthethinh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: doanthethinh
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

99 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9900

doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 09:15:11
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 15:14:43
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 15:50:25
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:26:58
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:15:53
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 08:31:06
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:22:34
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:30:38
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:34:51
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 07:47:37
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 07:56:51
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 08:07:45
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 09:14:03
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 08:33:46
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 15:11:56
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 16:40:19
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 15:49:37
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 13:28:15
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 13:25:19
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 10:51:24
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 08:50:01
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 07:56:21
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 15:33:54
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 15:42:29
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 13:28:45
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:49:34
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 14:42:21
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 07:53:57
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 08:29:07
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập phép trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 19:50:33
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 09:15:10
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 19:42:22
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 10:08:35
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 09:18:56
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 08:48:30
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 08:53:34
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 10:11:38
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 10:39:03
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 07:18:22
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 16:25:50
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 16:27:44
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 10:42:51
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 08:34:06
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 10:12:07
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 10:40:47
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 15:00:16
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 10:47:34
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 10:12:49
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 09:41:58
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 10:45:08
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 10:46:41
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 15:46:14
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 10:47:21
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 11:16:52
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 09:48:02
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 16:00:16
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 08:44:39
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 08:52:18
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 08:57:29
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 09:05:48
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 09:09:57
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 12:49:26
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 07:05:53
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 08:45:18
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 12:55:37
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 13:01:09
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 09:06:22
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 08:31:38
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 08:59:29
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:03:28
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 10:52:02
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:11:50
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 13:04:02
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 12:51:29
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 10:59:18
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 11:01:40
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:47:10
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 16:53:13
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 09:49:53
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 17:13:54
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:39:02
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 15:14:22
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 08:52:45
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 08:27:44
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 11:42:30
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 08:01:07
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 14:35:28
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 15:20:35
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 100 000 - Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 11:56:28
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 14:12:07
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:15:36
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:44:25
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 13:17:13
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 09:03:50
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 09:12:04
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:16:30
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 14:49:40
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 08:00:58
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 08:47:51

Luyện văn - Tiếng Việt

91 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9100

doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 07:32:50
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 07:31:42
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 07:43:29
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 16:20:53
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 14:36:08
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 14:40:48
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cái trống trường em. Phân biệt i/ie, en/eng, l/n
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 13:06:02
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 15:42:17
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cậu bé thông minh. Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 08:11:06
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 08:11:47
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 07:56:55
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đơn xin vào Đội
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 08:08:25
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chơi chuyền. Phân biệt ao/ oao, l/n, an/ ang
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 07:39:36
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:04:02
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 07:44:41
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 13:25:21
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 07:49:44
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 13:06:57
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 15:29:57
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 13:06:48
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 15:29:29
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 12:56:20
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 13:01:02
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 13:11:47
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 14:55:21
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 14:55:28
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mười năm cõng bạn đi học. Phân biệt s/x, ăn/ăng
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 12:46:37
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết.
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 12:52:00
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 13:06:01
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 13:02:02
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 15:13:44
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 15:27:27
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 12:18:50
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 12:53:19
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 12:01:16
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 12:56:43
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 12:42:05
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 12:48:19
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 12:35:33
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 13:01:03
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 11:29:56
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 13:27:30
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 08:11:34
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người mẹ. Phân biệt d/r/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 13:28:06
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 13:41:03
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 12:51:00
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Truyện cổ nước mình. Phân biệt r/d/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 07:21:54
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 12:58:43
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 15:27:09
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 14:55:58
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 14:55:51
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 15:22:15
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 07:56:35
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 12:16:44
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 15:29:05
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 12:40:39
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa con
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 15:33:41
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 16:14:00
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 16:03:45
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 08:00:36
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai Bà Trưng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 08:25:28
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 08:56:39
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 15:43:34
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 08:27:10
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc máy bơm
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:05:07
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 09:02:13
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng đàn. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 08:50:16
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 11:42:38
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hạt mưa. Phân biệt l/n, v/d
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:21:12
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:37:09
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quà của đồng nội. Phân biệt s/x, o/ô
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:44:57
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 15:47:48
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:53:15
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 14:26:23
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dòng suối thức. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 14:37:32
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:10:05
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 12:55:18
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 09:06:58
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 15:45:08
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kim tự tháp Ai Cập. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 12:49:13
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 14:53:12
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 15:29:46
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 13:05:53
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 12:08:03
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 12:19:40
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 15:38:34
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 16:03:52
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 20:02:50
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 15:36:30
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 15:58:43
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 16:03:44

Luyện Tiếng Anh

69 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6900

doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 09:13:48
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 09:19:23
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 09:30:00
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 09:35:31
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 11:53:49
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 12:03:42
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 13:29:32
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 12:12:34
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 09:21:35
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 11:36:23
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 13:37:57
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:19:13
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 12:47:22
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 07:42:43
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:47:59
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 12:51:38
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 12:55:58
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:01:34
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 13:09:14
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:56:43
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:00:46
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:05:19
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 13:09:04
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:22:21
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 12:38:17
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 07:42:21
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:19:48
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: These are my books
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:28:02
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 11:58:45
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:36:49
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 12:10:16
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:16:46
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 13:24:10
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:41:13
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 13:32:38
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:51:47
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:58:41
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 12:06:06
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 12:13:24
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 12:16:37
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 12:42:53
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 13:09:57
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 12:55:40
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 12:49:40
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 10:51:01
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my posters?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:00:16
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 12:48:37
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 12:43:21
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 12:00:21
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 13:01:39
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:36:20
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:40:44
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 13:18:36
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:02:18
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 12:44:39
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 13:00:57
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: They're skating
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 19:37:21
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 12:25:32
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's Sa Pa?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 12:37:33
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is Ha Long Bay near Ha Noi?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 12:41:36
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 12:48:55
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 15:58:03
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 12:37:19
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 12:30:32
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 13:19:55
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 13:26:54
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 11:34:28
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 11:36:56
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 07:58:20

Điểm thi

doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-09 14:44:43
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-31 10:05:19
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-31 09:57:13
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-17 08:36:06
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-06-24 15:25:15
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-12 12:41:03
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-06-04 12:41:35
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-05-13 16:27:08
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-17 09:16:11
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-17 09:07:57
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-09 08:25:21
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-03-01 08:20:40
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-02 18:56:08
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-10 19:20:38
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-10 08:18:02
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-08 15:19:07
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-08 14:59:03