Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với doanthethinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

doanthethinh

doanthethinh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: doanthethinh
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

40 -Trung bình 6.95 - Tổng điểm 6115

doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 14:12:07
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 08:01:07
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 100 000 - Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 11:56:28
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:44:25
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 10:40:47
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 16:53:13
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 11:42:30
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 10:12:49
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 11:16:52
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 10:42:51

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 6.21 - Tổng điểm 2547

doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 20:02:50
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 12:16:44
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 07:56:35
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 13:41:03
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người mẹ. Phân biệt d/r/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 13:28:06
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 13:27:30
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 13:25:21
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cái trống trường em. Phân biệt i/ie, en/eng, l/n
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 13:06:02
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 14:40:48
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 14:36:08

Luyện Tiếng Anh

62 -Trung bình 9.08 - Tổng điểm 6721

doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 11:36:56
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 11:34:28
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 13:26:54
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 13:19:55
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:02:18
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:40:44
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:36:20
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 11:45:13
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 11:39:55
doanthethinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:30:49

Điểm thi

doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-02 18:56:08
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-10 19:20:38
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-10 08:18:02
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-08 15:19:07
doanthethinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-08 14:59:03