Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Thị Bình. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Thị Bình

Đoàn Thị Bình

Luyện toán

48 -Trung bình 8.65 - Tổng điểm 5015

Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 09:26:08
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 08:44:17
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:05:12
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 11:06:16
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 19:38:43
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 07:43:41
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 12:00:26
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:44:02
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:33:53
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 14:10:03

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 8.67 - Tổng điểm 1214

Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 17:59:45
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 21:57:32
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 16:59:38
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 21:48:23
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2017-10-21 15:53:53
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-10-16 12:03:47
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 17:43:33

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 7.07 - Tổng điểm 919

Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 12:56:35
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 08:42:35
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 12:23:10
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 15:42:08
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 20:27:27
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 20:28:24
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 08:21:04
Đoàn Thị Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 20:26:25

Điểm thi

Đoàn Thị Bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-20 15:07:40
Đoàn Thị Bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 08:45:11
Đoàn Thị Bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-25 12:30:38
Đoàn Thị Bình làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 12:28:13
Đoàn Thị Bình làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 12:25:57
Đoàn Thị Bình làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 12:24:39
Đoàn Thị Bình làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-22 11:43:58
Đoàn Thị Bình làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-22 11:40:05
Đoàn Thị Bình làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-22 11:36:45
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-10-21 16:05:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-16 20:23:25
Đoàn Thị Bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-16 20:05:03
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-10-11 13:10:28
Đoàn Thị Bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-10 20:34:07