Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đình Nhật Quang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đình Nhật Quang

Nguyễn Đình Nhật Quang
Con trai bây giờ thay bồ như thay áo. Còn con gái thì khác, họ chỉ \"mặc thêm áo\" cho ấm mà thôi.

Luyện toán

4 -Trung bình 6.70 - Tổng điểm 804

Nguyễn Đình Nhật Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 19:35:34
Nguyễn Đình Nhật Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 11:31:37
Nguyễn Đình Nhật Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 15:49:53
Nguyễn Đình Nhật Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 19:58:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 8.38 - Tổng điểm 1844

Nguyễn Đình Nhật Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:11:45
Nguyễn Đình Nhật Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:13:08
Nguyễn Đình Nhật Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:21:12
Nguyễn Đình Nhật Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:26:55
Nguyễn Đình Nhật Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 13:00:54
Nguyễn Đình Nhật Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:23:57
Nguyễn Đình Nhật Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:34:51
Nguyễn Đình Nhật Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:33:21
Nguyễn Đình Nhật Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:49:36
Nguyễn Đình Nhật Quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:18:04

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-23 21:22:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-01 20:31:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-28 19:36:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-25 19:08:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-22 19:51:03
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-20 21:38:37
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-17 21:36:55