Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đỗ ngọc ánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đỗ ngọc ánh

đỗ ngọc ánh
hello everyone!!!!!!!

Luyện toán

14 -Trung bình 8.07 - Tổng điểm 1855

đỗ ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 12:12:22
đỗ ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 12:06:23
đỗ ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 12:10:12
đỗ ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 12:02:34
đỗ ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 09:55:55
đỗ ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 09:06:36
đỗ ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-08-10 09:29:12
đỗ ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-08-13 19:01:10
đỗ ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-08-20 17:59:28
đỗ ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 09:52:50

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

đỗ ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-01 12:24:20