Đinh Tuấn Việt

Giới thiệu về bản thân

Đừng bao giờ ghét những người hay đố kị với bạn. Hãy kính trọng sự đố kị đó. Bởi vì những người ấy luôn nghĩ bạn giỏi hơn họ.
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)
Bạn chưa có hoạt động nào !!!