Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với bach nguyen dinh an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

bach nguyen dinh an

bach nguyen dinh an
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !Rất hân hạnh được làm quen với các bạn!!!

Luyện toán

22 -Trung bình 9.24 - Tổng điểm 2218

bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 07:41:14
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 07:31:19
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 07:56:21
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 10:04:18
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:18:15
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 07:29:59
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 08:49:29
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 08:30:14
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 07:14:32
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 15:35:26

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 8.79 - Tổng điểm 1319

bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động Phong Nha
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 08:17:45
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 10:35:41
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 09:02:56
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 09:19:24
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 08:16:21
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 07:35:37
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:06:27
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 09:13:22
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 07:28:53
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 07:40:33

Luyện Tiếng Anh

39 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3900

bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 07:48:08
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 07:46:45
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung A. Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 08:02:02
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 15:10:17
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 09:59:46
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 10:07:24
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 09:58:19
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 07:50:50
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 13:04:20
bach nguyen dinh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 12:55:49

Điểm thi

bach nguyen dinh an làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-31 13:36:56
bach nguyen dinh an làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-31 13:22:11
bach nguyen dinh an làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-27 16:26:54
bach nguyen dinh an làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-11 14:38:56
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-07-29 12:30:14
bach nguyen dinh an làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-25 12:38:45
bach nguyen dinh an làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-25 12:25:35
bach nguyen dinh an làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-07-25 12:19:13