Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với LONG TRẦN. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

LONG TRẦN

LONG TRẦN
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

LONG TRẦN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 20:20:36
LONG TRẦN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-21 19:12:13

Luyện toán

2 -Trung bình 7.35 - Tổng điểm 294

LONG TRẦN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 21:17:37
LONG TRẦN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 19:06:14