LONG TRẦN

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của LONG TRẦN
0
0
0
0
0
0
0

11x11=121

22x11=242

khi còn ở trong bụng mẹ
khi còn ở trong bụng mẹ

Chu vi hình tam giác đó là:

9,2 + 12,5 + 8,4 = 30,1 (cm)

             Đáp số: 30,1 cm.

chu vi của hình đó là 

9,2+12,5+8,4=30,1(cm)

chu vi của hình đó là 

9,2+12,5+8,4=30,1(cm)

chu vi của hình đó là 

9,2+12,5+8,4=30,1(cm)

chu vi của hình đó là 

9,2+12,5+8,4=30,1(cm)

chu vi của hình đó là 

9,2+12,5+8,4=30,1(cm)

chu vi của hình đó là 

9,2+12,5+8,4=30,1(cm)