Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với LONG TRẦN. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

LONG TRẦN

LONG TRẦN
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 8.17 - Tổng điểm 490

LONG TRẦN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 10:57:03
LONG TRẦN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 21:00:19
LONG TRẦN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-02-08 21:08:58
LONG TRẦN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 21:02:22

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-13 19:44:48
LONG TRẦN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-13 19:39:39
LONG TRẦN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-11 17:44:43
LONG TRẦN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 20:20:36
LONG TRẦN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-21 19:12:13