Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đình Diệu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đình Diệu

Nguyễn Đình Diệu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 3.60 - Tổng điểm 36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-01 22:23:37
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-27 22:22:47
Nguyễn Đình Diệu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-24 20:03:42