Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Diệu Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Diệu Thảo

Nguyễn Thị Diệu Thảo
SMILE!!

Luyện toán

5 -Trung bình 7.21 - Tổng điểm 649

Nguyễn Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-08-17 07:04:20
Nguyễn Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-07-04 21:16:40
Nguyễn Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-06-19 16:31:12
Nguyễn Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-06-21 07:10:49
Nguyễn Thị Diệu Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2015-06-23 08:25:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi