Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với BUI THI HOANG DIEP. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

BUI THI HOANG DIEP

BUI THI HOANG DIEP
Xin chào các bạn! Mình là Bùi Thị Hoàng Diệp, học lớp 7C trường THCS lý Tự Trọng. Các bạn hãy tick cho mình thật nhiều nha.Nhấn F3 và 9 nhé! 12345678123456781234 1414114143799144299417867999999143718499 7434143434499146199141414149914146174699 6141786868699999999141414149914671846499 7141414141499141499678686789914718648667 6876786868699141499141441999999414141599

Luyện toán

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 21:21:45
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 16:56:03
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 16:13:26
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 20:11:01
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 20:34:11
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-16 17:22:01
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 16:49:26
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-01-09 18:21:20
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 09:36:09
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 19:26:59
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 21:11:45
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 18:40:42
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-10-27 15:52:47
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 18:00:44
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 20:44:15
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 20:06:59
BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 20:09:05

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

BUI THI HOANG DIEP đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 21:09:19

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-06 20:59:45
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-10-27 15:56:37
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 15:21:00
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-08 20:28:28
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-07 16:29:04
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-07 16:27:59
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-08 08:05:38
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 08:02:36
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 07:55:52
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 07:54:09
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 07:52:25
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-08 07:50:56
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 07:47:04
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 07:44:39
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 07:41:20
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 07:39:58
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-08 07:32:07
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 07:29:51
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 07:27:54
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 07:26:33
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 07:24:59
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 09:40:45
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 09:37:50
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-18 09:31:05
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-18 09:26:45
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-12 21:38:49
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-09 14:36:54
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-09 14:31:50
BUI THI HOANG DIEP làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-02 09:25:57