Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thị Bích Diệp. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thị Bích Diệp

Hoàng Thị Bích Diệp
HI!chào bạn đến nhà nhỏ của mình!!!Rất vui được làm quen B)

Luyện toán

16 -Trung bình 8.17 - Tổng điểm 1879

Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 13:28:02
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 16:40:13
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-07-14 08:11:26
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 08:09:38
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-05 09:50:48
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 08:04:35
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 21:02:46
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 19:09:53
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 20:21:10
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 19:47:36

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.08 - Tổng điểm 864

Lần cuối làm bài: 2018-02-11 09:05:05

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-07 13:28:14
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-17 08:15:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-29 09:47:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-27 19:32:01
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-25 19:51:48
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-18 08:15:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-18 08:13:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-18 08:11:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-18 08:09:19
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-18 08:06:32
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:39:28
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:35:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:33:52
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:32:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:30:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:29:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:26:54
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:24:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:23:21
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:22:13
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:20:34
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:17:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:15:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:13:41
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:12:14
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-16 17:33:27
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-16 17:32:00
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-16 17:30:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-16 17:28:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-03 20:17:25