Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thị Bích Diệp. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thị Bích Diệp

Hoàng Thị Bích Diệp
HI!chào bạn đến nhà nhỏ của mình!!!Rất vui được làm quen B)

Luyện toán

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2018-02-17 20:51:58
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 20:29:50
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2018-02-14 14:31:36
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-07-14 08:11:26
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-03-08 20:20:45
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 19:09:53
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 21:02:46
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 20:21:10
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 08:04:35
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-05 09:50:48
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 19:47:36
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 08:09:38
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 19:10:44
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 20:31:03
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 13:28:02
Hoàng Thị Bích Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 16:40:13

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2018-02-11 09:05:05

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-07 13:28:14
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-17 08:15:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-29 09:47:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-27 19:32:01
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-25 19:51:48
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-18 08:15:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-18 08:13:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-18 08:11:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-18 08:09:19
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-18 08:06:32
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:39:28
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:35:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:33:52
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:32:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:30:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:29:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:26:54
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:24:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:23:21
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:22:13
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:20:34
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:17:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:15:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:13:41
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 19:12:14
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-16 17:33:27
Hoàng Thị Bích Diệp làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-16 17:32:00
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-16 17:30:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-16 17:28:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-03 20:17:25