Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Đình Hưởng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Đình Hưởng

Dương Đình Hưởng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

43 -Trung bình 9.80 - Tổng điểm 4310

Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 14:02:03
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 07:07:22
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số X trong phép cộng hoặc trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 07:30:39
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 17:25:33
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh bằng qui đồng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 18:03:14
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-07-19 07:02:36
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-07-12 07:08:19
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 07:42:40
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 07:22:42
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2018-06-23 07:06:22

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 9.00 - Tổng điểm 450

Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động Phong Nha
Lần cuối làm bài: 2018-07-18 08:52:32
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 06:55:51

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-24 07:06:39
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-26 17:20:00
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-23 17:59:22
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-22 18:51:14
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-30 19:25:30
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:58:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:55:40
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-08 10:45:52
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-05 18:37:44
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-28 21:16:02
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-26 22:05:09
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-19 20:32:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-19 16:13:39
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-08 20:41:28
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-31 15:24:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-31 15:21:59
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-29 20:28:32
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-21 16:29:47
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-10 10:04:17
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-10 09:56:04
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-05 21:05:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-05 20:57:04
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-10 16:58:57
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-02 05:28:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-02 05:21:53
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-01 20:04:43
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-01 19:56:08
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-16 12:54:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-16 12:49:28
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-27 21:24:57