Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Đình Hưởng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Đình Hưởng

Dương Đình Hưởng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

43 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4300

Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 18:15:00
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 09:28:17
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-08-31 13:54:39
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2017-09-14 10:29:23
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 17:12:18
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 15:50:17
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2018-06-23 07:06:22
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-07-12 07:08:19
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 17:28:17
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-09-20 18:12:21
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-09-26 05:02:53
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 20:56:50
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 12:10:19
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 21:16:50
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-09-08 20:44:26
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-12-22 19:43:37
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-12-11 20:22:50
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 18:03:14
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 09:05:07
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 17:32:28
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 12:09:14
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 14:02:03
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước nguyên, bội nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 21:05:47
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 18:25:52
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 13:04:25
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 07:13:16
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 10:54:04
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 21:08:38
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 07:42:40
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 07:22:42
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-06-06 14:22:14
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh bằng qui đồng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 18:03:14
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-06-03 07:47:53
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số X trong phép cộng hoặc trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 07:30:39
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân và chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-06-11 07:18:18
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 17:25:33
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 12:33:02
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2018-05-22 07:27:12
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-06-16 18:04:31
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2017-10-02 05:29:05
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-07-19 07:02:36
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 21:11:10
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 07:07:22

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 06:55:51
Dương Đình Hưởng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động Phong Nha
Lần cuối làm bài: 2018-07-18 08:52:32

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-24 07:06:39
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-26 17:20:00
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-23 17:59:22
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-22 18:51:14
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-30 19:25:30
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:58:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:55:40
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-08 10:45:52
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-05 18:37:44
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-28 21:16:02
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-26 22:05:09
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-19 20:32:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-19 16:13:39
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-08 20:41:28
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-31 15:24:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-31 15:21:59
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-29 20:28:32
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-21 16:29:47
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-10 10:04:17
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-10 09:56:04
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-05 21:05:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-05 20:57:04
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-10 16:58:57
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-02 05:28:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-02 05:21:53
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-01 20:04:43
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-01 19:56:08
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-16 12:54:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-16 12:49:28
Dương Đình Hưởng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-27 21:24:57