Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Despacito. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Despacito

Despacito
Cựu thành viên :(

Luyện toán

95 -Trung bình 9.85 - Tổng điểm 9850

Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 22:54:55
Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 22:50:36
Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 22:51:33
Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-21 20:52:33
Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-04-21 13:24:03
Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng phép tính ngược
Lần cuối làm bài: 2018-03-22 13:02:05
Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 13:28:52
Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 22:44:33
Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2018-02-18 19:16:09
Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-02-15 16:00:46

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 18:44:51
Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 18:42:12
Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 12:05:28
Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-10-08 17:05:40
Despacito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-08 16:37:43

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi