Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hàm An Đẹp Trai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hàm An Đẹp Trai

Nguyễn Hàm An Đẹp Trai
mk là bạn trai cua song that voi ban than nha nha

Luyện toán

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 21:10:11
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 19:13:25
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:26:49
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 12:05:31
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 16:10:54
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 11:23:42
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:32:33
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:13:16
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 12:46:23
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 14:42:30
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 19:43:29
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 19:32:02
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:39:38
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 20:11:43
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 13:29:34
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:35:24
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 19:18:46
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 12:15:28
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 15:55:28
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 08:13:57
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 19:15:41
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 19:36:44

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 21:29:12
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 96: oat, oăt (hoạt, choắt)
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:01:56
Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 97: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "o"
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 08:08:21

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Hàm An Đẹp Trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 19:56:06

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-29 12:12:03
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-29 12:09:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-08 21:30:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-19 20:07:02
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-18 13:06:58