Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với TuiTenPhuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

TuiTenPhuong CTV

TuiTenPhuong
https://olm.vn/thanhvien/quynhkedotrinh14 Người đâu cute dễ sợ :3

Luyện toán

38 -Trung bình 9.06 - Tổng điểm 4077

TuiTenPhuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 11:17:16
TuiTenPhuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 11:26:54
TuiTenPhuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 21:50:52
TuiTenPhuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 21:47:53
TuiTenPhuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 19:59:45
TuiTenPhuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 10:35:10
TuiTenPhuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 08:43:46
TuiTenPhuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 06:42:16
TuiTenPhuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 14:24:50
TuiTenPhuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 20:36:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

TuiTenPhuong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-24 19:40:11