Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đa Vít. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đa Vít

Nguyễn Đa Vít
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

7 -Trung bình 5.93 - Tổng điểm 1008

Nguyễn Đa Vít đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 14:32:21
Nguyễn Đa Vít đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2017-12-28 14:04:57
Nguyễn Đa Vít đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (góc - cạnh - góc)
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 20:07:12
Nguyễn Đa Vít đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2018-06-15 10:26:01
Nguyễn Đa Vít đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 09:41:38
Nguyễn Đa Vít đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 09:40:40
Nguyễn Đa Vít đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-11-07 09:03:41

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Đa Vít làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-15 09:50:06
Nguyễn Đa Vít làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-05 11:36:41
Nguyễn Đa Vít làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-07 21:09:48
Nguyễn Đa Vít làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-07 21:04:37
Nguyễn Đa Vít làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-02 19:40:25
Nguyễn Đa Vít làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-19 19:45:40