Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đậu Hồ Mỹ Duyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đậu Hồ Mỹ Duyên

Đậu Hồ Mỹ Duyên
ai là fan của wanna one, thì kết bạn với mình nhé, hix hix ...^-^

Điểm thi

Đậu Hồ Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-01-04 20:42:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-04 20:37:54
Đậu Hồ Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-01 09:59:12
Đậu Hồ Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-01 09:49:49
Đậu Hồ Mỹ Duyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-01 09:36:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-31 10:30:17

Luyện toán

0 -Trung bình 2.53 - Tổng điểm 253