Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ღŤ.Ť.Đღ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ღŤ.Ť.Đღ

ღŤ.Ť.Đღ

Luyện toán

41 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4100

ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:19:03
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:36:43
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:10:52
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:48:29
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:05:02
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:18:47
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:23:12
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:19:28
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:34:30
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:01:48
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:15:22
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:02:32
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 19:20:35
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 18:59:30
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:46:51
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 18:43:58
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:36:07
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:40:25
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:45:32
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:44:22
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:47:58
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 18:48:17
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:30:27
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 19:26:12
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 19:35:09
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 18:39:57
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:19:48
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:46:44
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:00:09
Lần cuối làm bài: 2020-01-28 19:07:20
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-01-27 16:48:56
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 19:37:25
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 18:39:32
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:59:52
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 19:09:49
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 15:49:16
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 19:00:57
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-01-22 08:52:48
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 20:58:24
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:14:04
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 20:20:10

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 19:13:04
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 19:58:03

Luyện Tiếng Anh

45 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4500

ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 19:30:09
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:55:13
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 19:38:23
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:14:26
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:19:10
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:22:10
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:11:38
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:54:41
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 19:41:10
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:22:57
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:23:44
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 19:51:20
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:49:13
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:28:37
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:20:12
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 19:54:54
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:10:37
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: These are my books
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 15:58:27
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:07:28
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:14:24
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:15:20
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:51:01
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:04:57
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:38:49
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:29:02
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /ɒ/ & / ɔ:/
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:57:54
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 20:04:31
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:31:19
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /tʃ/ & / dʒ/
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 19:54:10
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 20:02:14
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 20:16:56
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:29:15
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 20:19:29
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:48:08
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:50:18
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:38:53
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 20:44:42
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 09:18:41
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 09:31:31
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 16:02:37
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 16:06:47
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 19:52:54
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:14:48
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:54:16
ღŤ.Ť.Đღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:31:19

Điểm thi

ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-02-01 14:31:36
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-28 19:56:32
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-28 19:53:48
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-28 19:46:25
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-01-22 19:43:42
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-04 20:39:15
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-23 20:38:55
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-22 19:25:08
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-19 20:00:31
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-19 19:43:34
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-13 19:58:43
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-09 21:01:20
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-09 20:30:24
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-06 16:38:50
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-06 16:31:14
ღŤ.Ť.Đღ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 16:07:56