Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Công Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Công Đạt

Nguyễn Công Đạt
@$@ Hello @$@ Students @$@ in @$@ olm @$@

Luyện toán

37 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3700

Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 21:21:22
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 21:30:52
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 21:33:22
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 10:47:11
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 11:08:27
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 11:00:45
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 10:51:17
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 21:18:44
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 21:24:46
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 18:44:02
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 19:05:12
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 19:07:58
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 21:38:42
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 21:45:20
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 21:36:10
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 21:39:15
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 11:14:49
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 21:35:24
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 12:01:23
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 12:05:56
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 12:35:53
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 21:56:42
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 12:07:45
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 12:09:38
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 21:31:54
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 21:33:38
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 21:28:17
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 12:33:54
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 20:39:53
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 21:29:33
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 12:39:00
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 11:59:07
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 10:56:17
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 12:14:55
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 21:53:48
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 21:44:42
Nguyễn Công Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 21:48:26

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Công Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-07 12:48:54
Nguyễn Công Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-07 12:46:11
Nguyễn Công Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-07 12:44:41
Nguyễn Công Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-07 12:42:45