Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Trọng Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Trọng Đạt

Trần Trọng Đạt
I\'m so stupid

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:35:24
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 23:04:02
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 18:25:43
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 22:23:33
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 22:45:18
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 21:56:47
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:54:30

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 22:10:29
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 22:22:15

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 22:38:54
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 22:24:16
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 22:36:27
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 22:28:31
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 23:36:48
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 23:31:55
Trần Trọng Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 10:13:50

Điểm thi

Trần Trọng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-18 21:32:20
Trần Trọng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-11 22:19:14
Trần Trọng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-11 22:10:48
Trần Trọng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-21 21:40:36
Trần Trọng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-31 10:27:06