Trần Quốc Đạt

Giới thiệu về bản thân

Mình còn kém toán, mong mọi người giúp đỡ. (Năm ngoái bị ở lại lớp cũng vì môn này)