Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tiến Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Tiến Đạt
hế lâu mai phờ roen

Luyện toán

0 -Trung bình 1.90 - Tổng điểm 19

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 50

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Tiến Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-11 20:01:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-27 20:17:19
Nguyễn Tiến Đạt làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-12-16 19:57:28