Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thùy Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thùy Dung

Nguyễn Thùy Dung
bạn muốn học tiếng anh thì hãy kick vào đường link bên dưới https://www.hellochao.vn/lop-hoc-tieng-anh-truc-tuyen/?_r=23915197 nếu bạn thanm gia thì hãy gõ trên mang đường link này bạn sẽ được GIẢM 10% giá tiền đấy! Cảm ơn

Luyện toán

6 -Trung bình 7.46 - Tổng điểm 1119

Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 10:12:47
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 07:59:18
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 18:00:30
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 13:39:06
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 09:36:21
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 09:39:13

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 14:49:24
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 07:56:32

Luyện Tiếng Anh

13 -Trung bình 8.59 - Tổng điểm 1374

Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:30:50
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:41:36
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:35:16
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 13:51:03
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 15:38:40
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 10:11:51
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 19:21:06
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 14:50:22
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:21:14
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 19:25:34

Điểm thi

Nguyễn Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-16 14:10:05
Nguyễn Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-13 19:10:50
Nguyễn Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 19:27:42
Nguyễn Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-06 13:53:27
Nguyễn Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-03 14:43:48
Nguyễn Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 14:41:59
Nguyễn Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-01 09:49:19