Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thùy Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thùy Dung

Nguyễn Thùy Dung
Nếu những đóa anh đào ko nở rộ vào mùa xuân, chúng sẽ ko đẹp như vậy. Hào quang và sự kì diệu của những cánh đào rơi chỉ có ở mùa xuân mới tạo được thành một phép màu. Cũng như tuyết rơi mùa đông, nếu nó ko ở mùa đông, nó sẽ ko lấp lánh như vậy. Cũng như tình cảm từ tấm lòng, nếu ko từ đấy thì dù cho có to lớn đến đâu, chúng cũng sẽ phai mờ. Chính vì nơi xuất phát của chúng từ tấm lòng, nên dù cho tình cảm đấy có nhỏ như hạt nắng rơi ở chân trời góc bể nào, cũng sẽ sưởi ấm được cho ai đó, dù chỉ một người!

Luyện toán

6 -Trung bình 8.51 - Tổng điểm 1021

Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 10:12:47
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 07:59:18
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 18:00:30
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 13:39:06
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 09:36:21
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 09:39:13

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 14:49:24
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 07:56:32

Luyện Tiếng Anh

13 -Trung bình 8.59 - Tổng điểm 1374

Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:30:50
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:41:36
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 08:35:16
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 13:51:03
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 15:38:40
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 10:11:51
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 19:21:06
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 14:50:22
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:21:14
Nguyễn Thùy Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 19:25:34

Điểm thi

Nguyễn Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-16 14:10:05
Nguyễn Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-13 19:10:50
Nguyễn Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 19:27:42
Nguyễn Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-06 13:53:27
Nguyễn Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-03 14:43:48
Nguyễn Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 14:41:59
Nguyễn Thùy Dung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-01 09:49:19