Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Đình Thành Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Đình Thành Đạt

Trần Đình Thành Đạt
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

79 -Trung bình 6.90 - Tổng điểm 9736

Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:35:17
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:26:45
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 14:47:39
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 14:27:06
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 13:42:53
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:52:18
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 08:11:05
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 15:07:43
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 09:43:09
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 09:17:29

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 5.30 - Tổng điểm 1167

Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 14:45:56
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 13:55:52
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 13:45:02
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:09:37
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 14:40:00
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 14:09:27
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:20:32

Luyện Tiếng Anh

62 -Trung bình 8.45 - Tổng điểm 7012

Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 14:04:23
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 16:13:47
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 14:40:45
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:18:48
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:10:54
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 14:46:49
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:14:10
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 14:24:44
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 14:24:44
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 14:37:02

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-25 13:28:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-25 13:18:09
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-25 10:48:28
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-01 14:30:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-14 13:57:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-14 13:40:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-13 14:38:33
Trần Đình Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-13 13:44:58