Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Đình Thành Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Đình Thành Đạt

Trần Đình Thành Đạt
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

175 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 17500

Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 15:01:57
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 15:02:29
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 16:02:48
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 12:54:28
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:07:11
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 14:48:50
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 15:18:13
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 20:58:25
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 14:40:58
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 13:19:06
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 16:40:27
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:10:12
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:31:38
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:23:49
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 12:55:27
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 20:23:27
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 20:29:17
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 14:54:57
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:12:30
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 14:43:39
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 14:39:49
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 14:59:36
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 16:21:54
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 13:37:39
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 13:43:49
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 15:03:24
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:30:51
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 10:49:47
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 14:06:23
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 13:05:14
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 14:42:42
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 10:36:42
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 14:12:27
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 13:23:44
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 13:21:39
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 13:38:23
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 15:02:02
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 16:51:35
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 21:17:50
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 13:47:06
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 13:33:06
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 13:09:16
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:09:15
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 13:10:42
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 13:58:15
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 13:44:24
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:05:01
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:56:57
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 10:43:09
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 10:28:49
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 14:13:50
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 09:17:29
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 14:23:20
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 15:40:32
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 14:00:01
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 12:31:09
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 13:20:36
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 15:25:37
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 21:09:55
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 15:21:37
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:09:34
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 15:54:02
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:15:31
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 13:38:53
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 14:58:08
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:21:29
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 13:24:36
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 13:20:08
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 14:10:08
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 10:44:43
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 13:07:16
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 10:48:13
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề -xi-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 12:28:10
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:53:10
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 15:12:39
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 10:51:39
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 15:20:18
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 15:13:46
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 20:45:50
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:34:40
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:27:42
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 09:43:09
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 14:24:12
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:11:43
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 14:35:06
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 11:42:49
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 11:56:18
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 14:47:48
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 09:58:01
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 14:37:30
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 11:34:51
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:48:38
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 15:35:36
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 13:21:54
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 10:52:57
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:57:54
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:39:39
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:54:27
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 14:57:17
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 14:34:52
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:36:17
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 15:20:00
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:29:52
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 21:53:29
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 10:35:06
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 15:44:51
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:06:17
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:39:16
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:41:07
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 13:42:53
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 13:47:41
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 14:28:47
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 14:27:06
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 14:58:50
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 21:13:30
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:46:19
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:21:36
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:17:25
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 14:31:30
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 13:30:46
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 12:19:18
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:21:03
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 16:17:29
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 14:47:23
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 12:22:43
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 13:17:26
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 14:52:18
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:41:11
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:10:56
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 13:05:27
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 13:05:35
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 13:38:35
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:13:05
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 14:58:21
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 13:13:07
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 14:33:11
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 14:31:54
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:53:33
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:30:08
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 10:03:02
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 14:21:38
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:52:02
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 13:18:09
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 08:51:07
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:36:40
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:00:09
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 13:24:14
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 13:36:43
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:48:06
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 11:45:52
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 11:15:31
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 14:46:26
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 11:42:53
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:13:09
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 12:22:34
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:21:27
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 16:14:09
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 08:11:05
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 10:52:37
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 14:46:02
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 15:20:45
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số đo thời gian với một số
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 14:04:49
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 16:42:26
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 14:14:51
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:02:51
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 15:30:55
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 15:07:43
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 14:47:39
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 13:53:56
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 14:47:53
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 14:51:44
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 09:29:54
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 10:30:37
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập (số La mã)
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 14:54:43
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem giờ đồng hồ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 11:53:36

Luyện văn - Tiếng Việt

65 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6500

Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 21:07:30
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 13:09:21
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:11:30
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 14:09:27
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 14:40:00
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 14:45:56
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 13:45:02
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 13:55:52
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 20:29:24
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:20:32
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:01:45
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 13:35:49
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 13:39:20
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 13:50:33
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 11:30:59
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 19:55:50
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:41:28
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 20:14:55
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 20:22:50
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 08:35:56
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 20:40:01
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 12:14:00
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 12:39:28
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 12:45:47
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 12:51:47
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 13:02:55
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 11:14:06
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 11:25:31
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 11:31:47
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 11:34:04
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 11:38:21
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 14:21:53
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 21:06:54
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 13:31:47
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 20:39:19
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cốt truyện
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 20:46:15
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 20:49:12
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 20:59:38
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 21:06:52
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 21:13:48
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 21:26:31
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 13:53:40
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 14:00:15
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 20:36:15
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 11:09:20
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 13:39:58
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:26:51
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ trứng
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:32:07
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 11:39:14
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:18:27
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:27:23
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 15:23:22
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 14:57:04
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 15:00:17
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 10:35:39
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:12:20
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 14:43:09
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 15:11:19
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:52:10
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:32:00
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:10:00
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:20:09
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 14:28:39
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 15:04:47
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 20:26:44

Luyện Tiếng Anh

135 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 13500

Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 21:12:37
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 21:15:55
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /xt/
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 13:12:37
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:16:44
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 14:09:40
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 14:21:38
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 14:56:47
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 15:01:53
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 15:02:24
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 15:09:43
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 15:15:49
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 15:24:01
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:34:33
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 10:40:37
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 11:08:28
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 11:22:37
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 13:39:32
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 10:12:48
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 10:16:37
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 10:20:55
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 14:11:03
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 14:19:13
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 14:22:49
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 14:28:16
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 14:45:12
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 14:50:51
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 11:03:49
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 16:13:47
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 16:27:38
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 09:15:32
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 09:21:03
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 09:45:32
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 14:28:20
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:59:55
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 10:04:49
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 10:33:16
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 21:57:33
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 14:04:23
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 14:09:40
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 15:16:08
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 13:00:50
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:26:15
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:27:49
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 13:29:20
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 13:27:55
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:09:42
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:37:12
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:49:12
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 15:43:18
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 15:44:53
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 21:57:28
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 21:30:40
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 21:32:08
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 14:24:44
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 13:10:22
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 14:37:02
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 09:08:22
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 09:19:06
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 09:27:20
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 09:49:31
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 13:09:47
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 13:14:41
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:10:54
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:14:10
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:18:48
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 13:06:00
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 14:40:45
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 14:46:49
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 13:08:48
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:16:08
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:28:17
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:34:33
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 12:56:47
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 16:28:52
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 22:10:04
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 22:19:31
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 10:30:39
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 10:37:59
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 10:47:50
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 10:54:10
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 16:25:35
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 21:04:39
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 21:11:11
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 21:13:39
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 13:37:52
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 14:04:21
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 14:10:50
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 14:15:15
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 14:18:17
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 11:07:05
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 14:00:16
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 14:05:01
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 14:06:09
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 16:04:40
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 16:11:59
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 16:19:58
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 16:33:29
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 14:05:14
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 21:05:02
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 21:25:20
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 21:34:50
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ed/
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 20:56:24
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 13:14:37
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 13:25:17
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 13:29:59
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 14:40:51
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 11:00:59
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 14:53:04
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 14:56:16
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 14:56:48
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 14:56:58
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 14:57:16
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 12:35:00
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:42:55
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 15:24:10
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 15:24:10
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 15:27:04
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: What are in my classroom?
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 15:06:00
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:18:51
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 14:56:53
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:01:56
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 14:57:38
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Tet?
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 10:56:52
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 20:30:02
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 20:56:14
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ct/ - /cts/
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 13:18:22
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 14:04:19
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 14:27:29
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 15:03:23
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:57:16
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:40:41
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:45:37
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:57:09
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:56:53
Trần Đình Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 21:02:06

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-16 12:39:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-16 10:09:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-16 09:51:24
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2020-03-15 21:58:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-15 21:44:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-15 21:03:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-15 20:56:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-15 20:28:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-03 13:16:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-25 13:28:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-25 13:18:09
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-25 10:48:28
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-01 14:30:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-14 13:57:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-14 13:40:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-13 14:38:33
Trần Đình Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-13 13:44:58