Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với peter canner. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

peter canner

peter canner
128Ve98029

Luyện toán

152 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 15200

peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:45:38
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 22:09:01
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:14:40
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 21:48:27
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 07:53:38
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:17:14
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:34:09
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 22:08:08
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 20:44:58
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 21:58:51
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 19:55:33
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 21:26:12
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 08:23:21
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 19:55:39
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 08:16:28
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 15:42:26
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 19:56:19
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 19:55:28
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:29:54
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 22:15:41
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 07:58:36
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 10:51:00
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 08:26:13
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:49:07
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 21:44:02
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 08:27:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 21:49:56
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 11:41:50
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 20:12:29
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 22:02:51
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 21:58:03
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:53:09
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:53:54
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 11:14:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:24:44
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 08:32:54
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 22:16:26
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 21:11:18
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:23:16
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 21:47:49
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:35:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:57:08
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:56:09
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:58:08
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:54:29
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 22:00:43
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 22:06:03
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 22:07:49
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 22:10:07
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 22:14:27
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 21:35:36
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:00:24
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:16:02
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 22:12:09
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:49:06
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:51:43
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 22:00:39
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:05:44
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:09:53
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:07:34
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:11:52
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:11:50
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 09:54:27
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:21:33
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 20:12:46
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:56:08
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:23:41
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:54:38
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 18:23:05
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 22:03:22
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 21:05:33
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:53:50
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 21:41:31
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 20:39:44
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 08:26:40
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 22:00:30
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:21:47
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:22:24
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng các số từ 1 đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 21:01:36
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 100( trừ không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:46:26
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 21:05:18
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 21:49:35
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 09:55:28
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:20:29
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 20:37:52
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:17:39
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 09:51:08
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 21:20:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 22:21:32
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 21:08:56
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 10:27:37
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 21:00:39
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:14:33
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 21:11:15
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 10:19:11
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 11:40:23
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 22:11:14
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 22:13:09
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 22:20:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 22:15:05
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:58:55
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 16:06:15
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 16:14:20
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:08:53
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:55:53
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:52:46
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 21:01:43
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:37:32
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:35:13
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 11:30:27
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 11:29:32
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 10:38:23
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 22:56:16
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:11:57
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số thập phân với một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:21:20
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:55:20
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 21:29:01
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:53:16
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:22:32
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 21:08:23
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:55:42
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:19:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 08:12:35
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:08:19
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 21:05:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 08:16:08
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 10:59:08
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 20:56:41
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 22:06:36
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:08:43
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:10:10
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 22:11:58
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 21:22:00
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 21:47:49
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 14:59:55
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:40:48
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 20:34:15
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 22:19:47
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 20:27:14
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 20:47:27
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 08:15:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dạng câu hỏi tương tác mức độ cao
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 22:18:14
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:12:33
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 10:53:27
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 10:35:26
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 10:28:38
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 16:16:57
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 14:57:02
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 08:47:10
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Biểu đồ phần trăm
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 20:58:39
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 21:03:28
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:26:22

Luyện văn - Tiếng Việt

169 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 16900

peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 20:41:05
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 21:10:58
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:03:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 21:54:24
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:53:49
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 20:33:28
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:03:39
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:52:20
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 07:39:03
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 20:43:27
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 20:41:13
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 11:18:03
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 11:32:09
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 12:13:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 18:55:52
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:42:06
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:43:08
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 13:48:27
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 13:47:28
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 14:34:48
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 11:43:03
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 24: q - qu, gi (quê, già)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 11:45:20
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 25: ng, ngh (ngừ, nghệ)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 11:48:54
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 26: y, tr (y, tre)
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 21:02:30
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 27: Ôn tập ph, nh, gh, qu, g, gi, ng, ngh, y, tr, ch, th
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:31:01
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 28: Chữ thường, chữ hoa
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 19:05:48
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 29: ia (tía)
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 21:06:05
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 30: ua, ưa (cua, ngựa)
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 20:58:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 31: Ôn tập ia, ua, ưa
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:19:34
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 32: oi, ai (Ngói, gái)
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 22:02:36
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 33: ôi, ơi (Ổi, bơi)
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 22:05:40
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 35: uôi, ươi (chuối, bưởi)
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 21:12:29
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 36: ay â - ây (bay, dây)
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:29:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:35:33
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 39: au, âu (cau, cầu)
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 13:51:08
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 09:17:02
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 44: on, an (con, sàn)
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:52:34
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 58: inh, ênh (tính, kênh)
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 21:38:55
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:43:42
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ A, Ă, Â, B
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 20:38:19
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái nhãn vở
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:40:24
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:24:08
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ C, D, Đ
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:35:58
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:22:07
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ E, Ê, G
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 07:20:32
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưu chú Sẻ
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 19:09:43
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Trí khôn
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:28:41
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 11:51:52
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ H, I, K
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:28:02
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 11:56:00
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 16:11:17
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bông hoa cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:52:41
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:48:10
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hoa sen
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 09:45:35
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mời vào
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:31:37
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:05:27
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ O, Ô, Ơ, P
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:34:03
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 09:34:16
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 09:39:33
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sói và Sóc
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:07:46
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ Q, R
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:37:35
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai chị em
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:32:44
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Dê con nghe lời mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:57:48
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 21:34:48
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ S, T
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:32:30
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Con Rồng cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 09:31:58
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ U, Ư, V
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 11:09:05
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi học
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 11:12:52
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đi học
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 21:43:23
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:34:49
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô chủ không biết quý tình bạn
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:11:18
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ X, Y
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 21:36:38
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 11:06:13
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chia quà
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 11:02:30
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trồng na
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:36:46
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 09:29:19
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng biển cả
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:15:32
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Loài cá thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:18:46
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 21:55:20
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:26:51
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:12:13
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 21:06:12
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trâu ơi. Phân biệt ao/au, tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:30:46
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:26:36
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 21:39:18
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 19:57:51
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mười năm cõng bạn đi học. Phân biệt s/x, ăn/ăng
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 22:09:58
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 15:14:36
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 20:53:55
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 22:02:52
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:08:41
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:36:31
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:10:50
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 21:57:45
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:08:19
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thư gửi các học sinh. Quy tắc đánh dấu thanh
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:05:11
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Nhân dân
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 22:02:10
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:04:15
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:09:59
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:14:19
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:13:39
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 22:07:31
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:24:29
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:43:37
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:05:55
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 21:44:29
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 16:17:29
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:18:39
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 21:49:59
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:22:51
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:29:12
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:40:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:31:44
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 15:50:10
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:00:22
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 20:56:41
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:42:21
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:00:21
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa con
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 18:31:28
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 15:44:40
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:51:50
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 16:04:05
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:11:03
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:30:48
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:35:54
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:48:34
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 18:05:39
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:42:43
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:24:12
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luật tục của người Ê-đê
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 21:39:02
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 22:32:16
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Công việc đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 22:27:18
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bầm ơi
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 22:08:12
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Út Vịnh
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 22:42:03
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Bầm ơi. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 22:04:54
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:31:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:12:53
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:00:05
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 22:05:52
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 20:58:42
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:14:49
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:47:18
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:51:14
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:59:42
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:57:39
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:49:15
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:02:47
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 22:15:05
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:44:07
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 22:04:32
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 22:17:13
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 21:34:19
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:14:03
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:05:38
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:18:34
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:23:48
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:52:12
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:15:27
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 13:46:13
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 22:00:34
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 10:11:45
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 22:15:51
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 21:26:03
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:46:01
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:36:23

Luyện Tiếng Anh

177 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 17700

peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:50:11
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 21:05:16
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:57:22
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:44:50
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:00:52
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:48:27
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:28:38
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:42:18
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:38:33
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 10:02:52
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:38:58
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:39:10
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:39:27
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:26:56
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:28:17
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:26:59
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:28:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:27:33
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 20:18:44
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:32:51
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:11:41
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:15:35
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:32:59
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:25:24
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:23:47
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:22:02
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:21:07
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:41:29
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:20:36
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:50:42
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 19:17:05
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 19:17:12
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 21:06:43
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:04:02
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:02:49
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:03:47
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:02:32
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:05:29
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:26:44
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:06:00
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:06:30
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:07:36
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:07:44
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:08:31
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:08:41
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:09:16
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:14:35
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:10:10
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:11:31
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 15:04:42
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:12:42
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:14:04
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 22:18:04
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 20:20:46
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:12:55
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:14:22
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:23:45
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:15:06
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:15:48
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:28:49
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:16:38
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:24:03
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:17:53
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:18:10
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:19:02
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:19:23
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:21:54
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 10:33:05
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:23:08
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:23:56
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:24:30
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:27:01
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:16:53
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:27:49
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:28:25
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:29:02
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:30:17
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:16:38
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:31:20
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:31:37
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:57:32
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:58:15
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 21:01:14
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:58:24
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:38:52
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:57:20
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:37:42
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:57:48
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:22:27
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:36:50
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 21:21:19
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:41:42
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:43:06
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:58:45
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:45:20
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:59:00
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:47:54
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:32:40
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:47:41
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:59:11
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:48:01
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:59:22
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:36:09
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 11:04:49
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 11:09:09
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:50:05
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:57:01
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 11:13:58
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:48:23
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 15:25:18
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:53:23
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:59:38
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:58:31
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:59:53
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 22:06:18
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 22:00:09
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 22:00:21
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:34:38
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:18:13
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:19:31
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:42:13
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:51:01
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:12:49
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 21:11:43
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:49:42
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:58:11
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:44:37
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:26:56
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:38:11
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:41:36
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:55:10
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:33:54
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:09:07
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:48:31
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:52:40
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:15:02
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:35:30
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:33:00
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 08:13:45
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 08:19:09
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 20:27:23
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:27:30
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:04:24
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 19:27:28
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 21:11:18
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:41:05
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:34:36
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:18:05
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:22:49
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:53:48
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 20:07:39
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:30:48
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:27:09
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 20:09:55
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:32:59
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:54:26
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 20:39:32
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 10:35:34
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:43:23
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:56:28
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:34:57
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:56:33
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:37:46
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One Word - Family members (Các thành viên trong gia đình)
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 20:24:15
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:40:15
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 22:14:54
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:35:34
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 19:12:10
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 19:14:00
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:21:59
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 19:16:40
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 11:56:31
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:17:04
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 21:26:03
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 20:52:29
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 21:30:02
peter canner đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 22:20:26

Điểm thi

peter canner làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-20 21:14:56
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-06-20 21:09:20
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-01 21:01:28
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-01 22:16:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-11 20:43:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-11 20:41:26
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-09 20:38:44
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-18 21:24:07
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-18 21:11:20
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-05 09:26:17
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-05 09:19:58
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-04 21:27:51
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 22:14:40
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 21:56:56
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-29 20:13:33
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-18 21:15:25
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-17 22:12:14
peter canner làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-17 22:07:19