Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Đức Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Đức Đạt

Đỗ Đức Đạt
https://olm.vn/bg/cacbaitoanlop3 và https://olm.vn/bg/cacbaitoanlop1. Các bạn vào link này đăng kí khóa học của mình nha. Hành trình đăng kí CTV bắt đầu! Nhân ngày 20/11 em chúc các thầy cô giáo sức khỏe dồi dào và tiếp tục công việc giảng dạy. I love you T

Luyện toán

2 -Trung bình 4.44 - Tổng điểm 577

Đỗ Đức Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 13:19:38
Đỗ Đức Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 20:45:51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đỗ Đức Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-04 13:51:21
Đỗ Đức Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-28 19:36:59
Đỗ Đức Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-28 14:28:27
Đỗ Đức Đạt làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-28 14:27:05
Đỗ Đức Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 21:58:23
Đỗ Đức Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 21:57:16
Đỗ Đức Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-22 10:21:42