Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Đức Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Đức Đạt

Đỗ Đức Đạt
https://olm.vn/bg/cacbaitoanlop3 và https://olm.vn/bg/cacbaitoanlop1. Các bạn vào link này đăng kí khóa học của mình nha. Hành trình đăng kí CTV bắt đầu! Nhân ngày 20/11 em chúc các thầy cô giáo sức khỏe dồi dào và tiếp tục công việc giảng dạy. I love you T

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Đỗ Đức Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-11-26 20:45:51
Đỗ Đức Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 13:19:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Đỗ Đức Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-04 13:51:21
Đỗ Đức Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-28 19:36:59
Đỗ Đức Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-28 14:28:27
Đỗ Đức Đạt làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-28 14:27:05
Đỗ Đức Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 21:58:23
Đỗ Đức Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 21:57:16
Đỗ Đức Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-22 10:21:42