Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Văn Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Văn Đạt

Đỗ Văn Đạt
Giáng ainh đáng tới, hãy cùng bạn bè đón giáng sinh nào. Hãy giúp mình đạt 300 bạn nha

Luyện toán

54 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5400

Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 13:14:13
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 17:25:39
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-04-08 18:32:36
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 10:41:37
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 19:08:58
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 18:59:47
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 19:36:39
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 19:12:06
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 19:15:11
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 19:19:50
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 19:36:24
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 19:36:05
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 11:36:30
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-08 11:09:12
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 11:10:37
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 11:45:28
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 19:18:57
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 11:56:25
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 11:29:25
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 19:42:50
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh kết quả phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 11:32:20
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 19:11:54
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 12:19:50
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 11:17:42
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 19:41:41
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 12:21:49
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 19:51:24
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 19:45:04
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 20:17:07
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 20:21:14
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 15:30:54
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 20:23:18
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 20:26:04
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 20:29:14
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 15:31:18
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 15:34:10
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 15:35:26
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 15:38:03
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 15:40:12
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 20:12:59
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 19:18:40
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:15:46
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 17:33:18
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 17:39:50
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 19:42:34
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 17:37:23
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:03:52
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 19:24:19
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 19:26:32
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 19:23:25
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 19:30:24
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 19:32:46
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 19:34:17
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 19:36:05

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 11:10:58
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 19:47:38

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 17:49:27
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 17:52:20
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 17:55:41

Điểm thi

Đỗ Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-24 18:13:53
Đỗ Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-24 18:11:18
Đỗ Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-27 20:34:29
Đỗ Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-15 11:42:13
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-03-08 16:58:42