Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Văn Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Văn Đạt

Đỗ Văn Đạt
Giáng ainh đáng tới, hãy cùng bạn bè đón giáng sinh nào. Hãy giúp mình đạt 300 bạn nha

Luyện toán

54 -Trung bình 9.39 - Tổng điểm 5727

Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 17:39:50
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 15:40:12
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 15:38:03
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 15:35:26
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 15:34:10
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 15:30:54
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 15:31:18
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 20:29:14
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 20:26:04
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 20:23:18

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 7.90 - Tổng điểm 316

Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 11:10:58

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 5.60 - Tổng điểm 336

Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 17:55:41
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 17:52:20
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 17:49:27
Đỗ Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 19:47:38

Điểm thi

Đỗ Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-24 18:13:53
Đỗ Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-24 18:11:18
Đỗ Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-27 20:34:29
Đỗ Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-15 11:42:13
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-03-08 16:58:42