Hyoudou Issei

Giới thiệu về bản thân

Nhào Dzô!!! Ông đây chấp hết!!! Tinh thần Otaku mãnh liệt!!!