Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với dao ngoc anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

dao ngoc anh

dao ngoc anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

dao ngoc anh làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-29 20:54:24
dao ngoc anh làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2014-10-25 16:06:16
dao ngoc anh làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-25 16:01:20
dao ngoc anh làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-25 15:58:30
dao ngoc anh làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-25 15:57:07
dao ngoc anh làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-10-25 15:48:20

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm