Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Hải Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Hải Ngọc

Đào Hải Ngọc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

5 -Trung bình 7.58 - Tổng điểm 2122

Đào Hải Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 21:02:03
Đào Hải Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 14:41:24
Đào Hải Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-05-05 21:44:19
Đào Hải Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-04-20 12:34:46
Đào Hải Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-04-10 12:52:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đào Hải Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-24 22:12:35
Đào Hải Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-24 22:10:43
Đào Hải Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-24 22:07:43