Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Tùng Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Tùng Dương

Đào Tùng Dương
tronghuong09 Heo12345

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-25 08:21:11

Luyện toán

7 -Trung bình 8.77 - Tổng điểm 1052

Đào Tùng Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 14:25:54
Đào Tùng Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 15:47:10
Đào Tùng Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 14:13:02
Đào Tùng Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 19:47:58
Đào Tùng Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 19:47:26
Đào Tùng Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-03-06 14:46:12
Đào Tùng Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-06-06 07:17:14