Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với DannySuper. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

DannySuper

Luyện toán

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 20:22:07
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 20:48:37
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 20:07:21
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 20:54:24
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 20:58:11
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 21:09:58
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh, sắp xếp hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 10:05:47
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 20:28:06
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra một số có thỏa mãn bất đẳng thức một ẩn không?
Lần cuối làm bài: 2017-01-04 15:58:41
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 08:10:24
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 12:11:43
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 12:18:55
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 21:36:44
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 08:23:14
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 09:15:50
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 20:39:35
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 10:14:29
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 19:34:18
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 10:28:03
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 16:55:18
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ các cạnh, diện tích và thể tích
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 10:53:31
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến thể tích, diện tích
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 20:52:41
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-01-04 16:23:05
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 17:16:43
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-04 15:55:33
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 20:10:29
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 21:13:02
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 08:31:58
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 21:53:46
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức gồm hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 09:56:50
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 09:48:53
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 11:16:45
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 21:59:03
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2017-01-04 12:00:24

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

DannySuper làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-28 14:26:54