Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với DannySuper. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

DannySuper

DannySuper

Luyện toán

34 -Trung bình 8.20 - Tổng điểm 4098

DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 12:11:43
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến thể tích, diện tích
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 20:52:41
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ các cạnh, diện tích và thể tích
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 10:53:31
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 10:28:03
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 19:34:18
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 16:55:18
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 09:48:53
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 08:31:58
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 08:10:24
DannySuper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra một số có thỏa mãn bất đẳng thức một ẩn không?
Lần cuối làm bài: 2017-01-04 15:58:41

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

DannySuper làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-28 14:26:54