Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với LẠNH LÙNG. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

LẠNH LÙNG

LẠNH LÙNG
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: LẠNH LÙNG
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2020-12-12 14:38:23
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-12-12 14:39:49
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-12-12 14:39:57

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 19:12:27
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 18:47:14
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:41:53
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 16:25:46
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 10:37:12
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 14:11:03
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 19:43:19
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả người
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 17:42:12
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 21:43:57

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 17:53:24
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 17:52:24
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 18:49:07
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 18:47:10
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 19:14:08
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:02:21
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:15:58
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 12:51:00
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 19:42:02
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:25:43
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 21:43:55
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 22:08:58
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 22:09:00
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 13:09:54
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:14:07
LẠNH LÙNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 16:08:33

Điểm thi

LẠNH LÙNG làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2020-06-01 21:01:01
LẠNH LÙNG làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-25 20:37:39
LẠNH LÙNG làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-29 22:18:23