Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đỗ thanh mai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đỗ thanh mai

đỗ thanh mai
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 6.28 - Tổng điểm 816

đỗ thanh mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:09:11

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.27 - Tổng điểm 128

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.00 - Tổng điểm 20

Điểm thi

đỗ thanh mai làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-23 22:20:43
đỗ thanh mai làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-11 22:11:22
đỗ thanh mai làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-11 22:00:55
đỗ thanh mai làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-08 15:59:43
đỗ thanh mai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-07 17:23:40
đỗ thanh mai làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-05 21:13:55
đỗ thanh mai làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-05 21:03:58
đỗ thanh mai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-05 21:00:27
đỗ thanh mai làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 09:57:02
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-03 09:48:54