Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖²⁴ʱĞƘ Šէαɾвøү(Ťεαɱ ĞƘ)༉. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖²⁴ʱĞƘ Šէαɾвøү(Ťεαɱ ĞƘ)༉

๖²⁴ʱĞƘ Šէαɾвøү(Ťεαɱ ĞƘ)༉
Tạm biệt 12 người bạn đã học với tôi năm cấp 1.hu hu hu nhớ quá\n\n๖²⁴ʱ๖ۣۜBεʂт ๖ۣۜBσү ²๖ۣۜK⁸༉

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Lần cuối làm bài: 2020-03-14 08:13:43
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 16:40:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

๖²⁴ʱĞƘ Šէαɾвøү(Ťεαɱ ĞƘ)༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 20:17:47
๖²⁴ʱĞƘ Šէαɾвøү(Ťεαɱ ĞƘ)༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 07:47:14

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-22 16:08:24
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-30 22:14:51
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-30 22:11:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-30 22:08:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-24 22:27:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-24 22:23:50
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-24 22:19:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-23 22:29:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-23 22:27:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-23 22:25:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-23 22:22:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-23 22:19:13
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2019-12-23 21:58:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-15 22:02:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-24 09:31:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-24 09:24:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-27 10:05:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-21 21:46:47